Mudre Misli...


Jezik je obećao, nije pamet. - Platon

Čovek je po prirodi politička životinja. - Aristotel

Čovek koji premeće planine, započinje premetanjem kamenčića. - Kineska poslovica


Baš kao što hrabrost ugrožava život, isto tako ga strah štiti. - Leonardo Da Vinči

Znam da ništa ne znam. - Sokrat

Ljubav je sastavljena od jedne duše koja naseljava dva tela. - Aristotel

Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam 'srećan'. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život. - Džon Lenon

Za većinu ljudi život je kao ružno vreme: stanu i čekaju da prođe. - Džek London

Neprekidan trud, a ne snaga i inteligencija, je ključ da otključamo naše mogućnosti. - Vinston Čerčil

Neznanje je koren i pokretač svakog zla. - Platon


Čovek ne poznaje pravu sreću, jer uvek želi ono što nema. - Bakhilid

Jedno dete može uvek da nauči odraslog trima stvarima: da bude zadovoljan bez razloga, da se uvek nečim zanima i da ume da zahteva svim silama ono što želi. – Paulo Koeljo

Bolje je siromaštvo bez opasnosti i straha od bogatstva punog nemira i patnje. - Ezop

Vladati samim sobom i ne brinuti o bogatstvu čini čoveka sretnim. - Platon

Ko hoće, nađe način. Ko neće, nađe opravdanje. - Pablo Pikaso

Muškarac nikad nije viši nego kad klekne da bi pomogao detetu. - Abraham Lincoln

Bogati su oni koji nemaju želja, a prosjaci su oni koji stalno žele imati još više. - Diogenes

Strpljenje je gorko, ali plodovi su mu slatki. - Aristotel

Hrabrost je posebna vrsta znanja i uči nas kako treba da se plašimo onoga čega treba da se plašimo i kako da se ne plašimo onoga čega ne treba da se plašimo. - Platon

Obilje reči ne ukazuje na obilje znanja. - Tales